ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

VAPE4U.GR
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1  Γενικά

Ο σεβασμός στην ιδιωτικότητά σας και η διαχείριση, προστασία και ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων αποτελούν για την Εταιρεία ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, που εδρεύει στο Χαιδαρι επί της Γ.Παπανδρέου αριθ. 48, 12462(ΑΦΜ: 066633451/ Δ.Ο.Υ ΑΙΓΑΛΕΟΥ), με αριθμό ΓΕΜΗ  123624616000, τηλ. 2130908916, email info@find4you.gr (η «Εταιρεία», «find4you» ) προτεραιότητα. Η Εταιρεία έχει θεσπίσει την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων, η οποία περιλαμβάνει και την Πολιτική Cookies ως ενιαίο κείμενο και αναπόσπαστο τμήμα της (εφεξής η «Πολιτική Δεδομένων» ή η «Πολιτική»), με σκοπό να ενημερώσει για το είδος των δεδομένων που συλλέγει ή παράγει για εσάς που επισκέπτεστε ή αγοράζετε από το www.find4you.gr (εφεξής «e-shop», «Ηλεκτρονικό Κατάστημα» ή «Δικτυακός Τόπος» ή «Fin4you»), ή γίνεστε μέλος μας ή εγγράφεστε στη λίστα αποδεκτών των newsletters μας, ή υπό οποιαδήποτε άλλη ιδιότητά σας κάνετε χρήση των υπηρεσιών τoυ find4you ή συμμετέχετε σε προωθητικές ή άλλες ενέργειες της, ή κάνετε χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Social Media) find4you,, για το σκοπό της συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων σας και τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων αυτών και τους αποδέκτες τους, για τα δικαιώματά και τις επιλογές σας στα προσωπικά σας δεδομένα σας καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας μαζί μας για κάθε ζήτημα που τυχόν σας απασχολεί σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα.

1.2. Τροποποιήσεις:

Η παρούσα έκδοση ενημερώθηκε στις 25 Μαΐου 2018. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για παλαιότερες εκδόσεις. Η παρούσα Πολιτική αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες κοινολογήσεις που ενδεχομένως παρείχαμε στο παρελθόν σχετικά με τις πρακτικές πληροφόρησης μας. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων διέπεται τόσο από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού όσο και του κοινοτικού δικαίου σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική μεταβολή του ως άνω κανονιστικού πλαισίου, θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας. Επομένως επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να αλλάξουμε την παρούσα δήλωση και να εφαρμόσουμε οποιαδήποτε αλλαγή στα δεδομένα σας και στις πρακτικές μας αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία αυτών, σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νόμος, ή/και να τροποποιήσουμε ή αντικαταστήσουμε το σύνολο ή/και μέρος της παρούσας Πολιτικής κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια.

Εάν υπάρχουν ουσιώδεις αλλαγές στην παρούσα Πολιτική ή οι πρακτικές μας αναφορικά με τα δεδομένα σας μεταβληθούν στο μέλλον, θα σας ειδοποιήσουμε δημοσιοποιώντας τις αλλαγές στο Δικτυακό μας τόπο. Σε περίπτωση ωστόσο που επιθυμείτε κάποια διευκρίνιση ή πληροφορία αναφορικά με τις αλλαγές, ή έχετε κάποια διαφωνία, επιφύλαξη ή απορία σχετική με αυτές (αλλαγές), μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα στοιχεία που αναφέρονται στην παρακάτω Ενότητα. Να σημειώσουμε ότι οποιαδήποτε πληροφορία/ διευκρίνιση σας χορηγηθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω, αναφορικά με τις ενδεχόμενες αλλαγές της παρούσας Πολιτικής, δε συνιστά αντικατάσταση, υποκατάσταση ή τυχόν τροποποίηση της παρούσας Πολιτικής.

Η συνέχιση της πλοήγησή σας στο Δικτυακό μας Τόπο, ή η χρήση των Υπηρεσιών μας ή/και η αγορά μέσω του Ηλεκτρονικού μας Καταστήματος, συνεπάγεται και την αυτόματη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των τροποποιημένων όρων της παρούσας πολιτικής εκ μέρους σας. Σε περίπτωση που δε συμφωνείτε με τις τροποποιήσεις, οφείλετε να μη προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια ή χρήση του Δικτυακού Τόπου ή αγορά, πολύ δε περισσότερο στη χορήγηση προσωπικών δεδομένων, δικαιούστε δε να καταγγείλετε τις μεταξύ μας συμβάσεις και να ζητήσετε διαγραφή του Λογαριασμού σας και των δεδομένων σας. Σε κάθε περίπτωση για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και σε κάθε περίπτωση έχετε το δικαίωμα να ασκήσετε τα δικαιώματά σας που αναλύονται και περιγράφονται στην Ενότητα V παρακάτω.

 

1.3 Περιεχόμενο:

Η παρούσα Πολιτική προστασίας δεδομένων περιλαμβάνει:

 • Πληροφορίες για τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και τον Υπεύθυνος Προστασίας των Δεδομένων σας καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας μαζί μας για οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με τα δεδομένα σας.
 • Το είδος των δεδομένων που συλλέγουμε για εσάς και τις μεθόδους συλλογής.
 • Το σκοπό συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και τη νομιμοποιητική βάση για την επεξεργασία.
 • Τι μέτρα ασφαλείας λαμβάνουμε για την προστασία των δεδομένων σας, πόσο καιρό τα τηρούμε
 • Τα δικαιώματά σας και τον τρόπο πρόσβασής σας σε αυτά, καθώς και τις επιλογές σας αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας.
 • Την προστασία και αποθήκευση των δεδομένων σας από τo find4you.

 

2. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

2.1 Ποιος είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι η εταιρεία ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, που εδρεύει στο Χαιδαρι επί της Γ.Παπανδρέου αριθ. 48, 12462(ΑΦΜ: 066633451/ Δ.Ο.Υ ΑΙΓΑΛΕΟΥ), με αριθμό ΓΕΜΗ  123624616000, τηλ. 2130908916, email info@find4you.gr (εφεξής η «Εταιρεία»).

 

2.2 Ποιος είναι ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας

Τα στοιχεία επικοινωνίας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας είναι: Αναστασακης Μιχαηλ email: info@find4you.gr

2.3  Ερωτήσεις και Σχόλια

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται ανωτέρω και να μας υποβάλετε τα σχόλια, απορίες σας, παρατηρήσεις ή τυχόν παράπονά σας αναφορικά με την παρούσα Πολιτική και την εν γένει συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε οποιοδήποτε παράπονο αναφορικά με ζητήματα προστασίας προσωπικών σας δεδομένων που τυχόν προκύπτουν από την επεξεργασία αυτών από την Εταιρεία, στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, που είναι η εποπτεύουσα Αρχή στη χώρα μας. Σχετικές λεπτομέρειες θα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο www.dpa.gr. Θεωρούμε ωστόσο υποχρέωσή και καθήκον μας να διαχειριστούμε τυχόν προβληματισμούς σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργαζόμαστε, οπότε θα χαρούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

 

3. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΩΝ
3.1 Τι δεδομένα συλλέγουμε για εσάς και ΠΩΣ τα συλλέγουμε

Κατά την πλοήγησή σας στο Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα, ή και κατά την υποβολή παραγγελίας, το άνοιγμα Λογαριασμού σας, την εγγραφή και λήψη των newsletter μας και τη χρήση άλλων υπηρεσιών μας, τη συμμετοχή σας σε ενέργειες του find4you ή άλλως, εμείς συλλέγουμε διάφορους τύπους προσωπικών δεδομένων για εσάς, είτε απευθείας από εσάς, ή από τρίτους ή με αυτοματοποιημένα μέσα όπως ενδεικτικά:

 • Δεδομένα Ταυτότητας που μας χορηγείτε κατά την υποβολή της παραγγελίας σας ή κατά την εγγραφή σας ως Μέλος του find4you με το άνοιγμα Λογαριασμού, τη συμμετοχή σας σε διαγωνισμούς κτλ.
 • Δεδομένα Επικοινωνίας που μας χορηγείτε τόσο υποχρεωτικά, όσο και προαιρετικά όπως πχ κατά την υποβολή της παραγγελίας ή το άνοιγμα Λογαριασμού ή στα πλαίσια της λήψης εμπορικής επικοινωνίας από την Εταιρεία μας, η στα πλαίσια της συμμετοχής σας σε διάφορες ενέργειες της Εταιρείας μας (πχ διαγωνισμούς κτλ.).
 • Δεδομένα οικονομικά που μας χορηγείτε υποχρεωτικά κατά την υποβολή της παραγγελίας (πχ στοιχεία κάρτας ή τραπεζικό λογαριασμό κτλ), πιστωτικά υπόλοιπα. Επιστροφές χρημάτων κτλ.
 • Δεδομένα Συναλλαγής που συλλέγουμε κατά την αγορά σας ή χρήση των υπηρεσιών μας πχ κατά την αποστολή newsletter (ποια ανοίγετε και το περιεχόμενό τους), είδος αγοράς, τόπος παράδοσης, χρόνος αγοράς, υπαναχώρηση, παράπονά σας, ιστορικό αγορών, καλάθι αγορών σας, περιεχόμενο Wishlist κτλ
 • Δεδομένα Καταναλωτικής Συμπεριφοράς: Καταναλωτικές προτιμήσεις με βάση τα προϊόντα αγορών, την εξαργύρωση δώρων, τη συχνότητα αγοράς, τρόπος, χρόνος αγοράς, είδος αγοράς κτλ,
 • Δεδομένα τεχνικά όπως για παράδειγμα τη διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP), στοιχεία εισόδου, τύπο και έκδοση του προγράμματος περιήγησης, λειτουργικό σύστημα και πλατφόρμα και άλλη τεχνολογία στις συσκευές που χρησιμοποιείται για να προσπελάσετε το Δικτυακό μας Τόπο κτλ.
 • Δεδομένα Σύνδεσης στο Λογαριασμό σας, που είναι το όνομα χρήστη (username) και ο κωδικός πρόσβασης (password).
 • Δεδομένα Προφίλ που συνάγονται από τα στοιχεία που μας χορηγείτε είτε υποχρεωτικά είτε προαιρετικά κατά τις αγορές ή την εγγραφή σας ως Μέλος, ή από τη χρήση του Newsletter (πχ πόσα και ποια newsletter ανοίγετε και πότε), από στοιχεία που συνάγονται από την περιήγηση σας στο Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα, από τις αγορές σας (είδος, χρόνος, κόστος,), από τη συμμετοχή σας σε διαγωνισμούς μας, από σχόλιά σας και ερωτήσεις σας προς εμάς ή τυχόν παράπονά σας, από τη διάδρασή σας με τα Social Media, από τις πληροφορίες που αναρτάτε οικειοθελώς στα Social Media, πληροφορίες που συλλέγονται από τα cookies που χρησιμοποιούμε κτλ.
 • Δεδομένα Δημογραφικά: ηλικία, φύλο, τόπος διαμονής κτλ.
 • Δεδομένα μέσω Cookies: αριθμό επισκέψεων στο eshop, χρόνο παραμονής, αλληλεπίδρασης του επισκέπτη με το eshop (βλ. αναλυτικά την Πολιτική Cookies).

Δεν συλλέγουμε εν γνώση μας, οποιαδήποτε πληροφορία από οποιοδήποτε πρόσωπο κάτω των 15 ετών. Οι υπηρεσίες μας απευθύνονται αποκλειστικά σε ανθρώπους που είναι τουλάχιστον 15 ετών ή μεγαλύτεροι.  Σε περίπτωση που είστε κάτω των 15 ετών, μην χρησιμοποιείτε ή παρέχετε καμία πληροφορία σε εμάς, μην εγγράφεστε ως Μέλος ή στη λίστα αποδεκτών των ενημερωτικών μας δελτίων, μην κάνετε καμία αγορά και μην δίνετε καμία πληροφορία για το πρόσωπό σας σε εμάς, συμπεριλαμβανομένων του ονόματος, της διεύθυνσης, ή στοιχείων επικοινωνίας σας (τηλέφωνο, email κτλ). Εάν διαπιστώσουμε ότι έχουμε συλλέξει ή λάβει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από παιδί κάτω των 15 ετών, θα τα διαγράψουμε πάραυτα εκτός αν έχει δοθεί συγκατάθεση γονέα ή κηδεμόνα. Εάν θεωρείτε ότι μπορεί να έχουμε πληροφορίες από ή για ένα παιδί κάτω των 15 ετών, επικοινωνήστε μαζί μας.

 

Συλλέγουμε απευθείας από εσάς τα παρακάτω προσωπικά σας δεδομένα:

 • Κατά την υποβολή της παραγγελίας σας είτε αυτή είναι ηλεκτρονική είτε τηλεφωνική μας χορηγείτε υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο σας, τη διεύθυνση αποστολής των προϊόντων, το email σας, τηλέφωνο επικοινωνίας (κινητό ή σταθερό) και τα στοιχεία πληρωμής (πιστωτική/χρεωστική κάρτα κτλ).
 • Κατά το άνοιγμα του Λογαριασμού μας χορηγείτε υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο, το email σας και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας που μας δηλώνετε κατά προτίμηση κινητό ή σταθερό όπως και στοιχεία επικοινωνίας για εμπορικούς σκοπούς.
 • Κατά την εγγραφή σας στη λίστα αποδεκτών των ενημερωτικών δελτίων της Εταιρείας (newsletter) μας χορηγείτε το email σας.
 • Κατά την εγγραφή σας σε διαγωνισμούς που κατά καιρούς διεξάγει η Εταιρεία μας μας χορηγείτε τα προσωπικά σας στοιχεία που προσδιορίζονται ανά περίπτωση.
 • Κατά τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης της Εταιρείας μας (FB, ) μας χορηγείτε κατά περίπτωση προσωπικά σας στοιχεία όπως το email σας.
 • Κατά την επικοινωνία σας μαζί μας (πέραν των περιπτώσεων της τηλεφωνικής παραγγελίας) συλλέγουμε τα προσωπικά σας στοιχεία που μας χορηγείτε κατά περίπτωση.

Συλλέγουμε με αυτοματοποιημένα μέσα τα παρακάτω δεδομένα και πληροφορίες για εσάς.

 • Με τη χρήση των cookies και άλλων παρεμφερών τεχνολογιών συλλέγουμε ή/και δημιουργούμε δεδομένα σχετικά με τις προτιμήσεις σας, όπως τα προϊόντα που επισκέπτεστε, η διάρκεια και η συχνότητα που παρατηρείτε ορισμένα προϊόντα, τα είδος των newsletter που ανοίγετε ή όχι, το περιεχόμενο τους και η διάδρασή σας μαζί μας μετά από κάθε αποστολή newsletter, το είδος των προϊόντων που αγοράζετε, οι όροι αναζήτησης που έχετε εισαγάγει ή οι σύνδεσμοι στους οποίους κάνατε κλικ μέσα στο Δικτυακό Τόπο, τα προϊόντα που τοποθετείτε στο καλάθι και δεν ολοκληρώνετε την αγοράς τους,
 • Από τις αγορές σας δημιουργούμε δεδομένα σχετικά με τις αγορές σας, το ιστορικό των παραγγελιών σας και αγορών σας, τις προτιμήσεις σας, τη συχνότητα των αγορών σας ανά είδος, την αξία των προϊόντων που αγοράζετε ή που σας ενδιαφέρουν, την εποχή κατά την οποία αγοράζετε
 • Δεδομένα σχετικά με τις συσκευές μέσω των οποίων επισκέπτεστε το Δικτυακό μας Τόπο, όπως για παράδειγμα τη διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP), στοιχεία εισόδου, τύπο και έκδοση του προγράμματος περιήγησης, λειτουργικό σύστημα και πλατφόρμα και άλλη τεχνολογία στις συσκευές που χρησιμοποιείται για να προσπελάσετε το Δικτυακό μας Τόπο κτλ
 • Δεδομένα σχετικά με τη σελίδα από την οποία συνδεθήκατε και τη σελίδα στην οποία μεταβήκατε όταν φύγατε,

Συλλέγουμε από τρίτους τα παρακάτω δεδομένα και πληροφορίες για εσάς:

 • Ενδέχεται να λάβουμε τα προσωπικά σας στοιχεία όπως ονοματεπώνυμο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από κάποιον τρίτο φίλο σας, ο οποίος σας δήλωσε προκειμένου να λάβετε από εμάς μια δωροεπιταγή (gift card).
 • Ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες προφίλ γενικά (όπως για παράδειγμα προτιμήσεις σας στα προϊόντα μας και την ικανοποίησή σας από εμάς) από μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα οποία εσείς οικειοθελώς τις αναρτάτε.

 

3.2 ΠΩΣ και ΓΙΑΤΙ χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Όλα τα παραπάνω προσωπικά σας δεδομένα τα οποία όπως αναφέρθηκε ή μας τα χορηγείτε εσείς υποχρεωτικά ή προαιρετικά, ή τα συλλέγουμε από τρίτους ή παράγονται με αυτοματοποιημένα μέσα, τα χρησιμοποιούμε για τους παρακάτω νόμιμους σκοπούς. Να σημειώσουμε ότι σε περίπτωση που το κοινοτικό ή εθνικό δίκαιο περιορίσει ή απαγορεύσει ορισμένες ενέργειες της Εταιρείας για τις οποίες χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας, θα παύσουμε τη χρήση των πληροφορίων που σας αφορούν για τους σκοπούς αυτούς.

Ειδικότερα τα προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιούνται από εμάς για τους εξής σκοπούς:

 • για τη λήψη των παραγγελιών σας, τη διεκπεραίωση αυτών, και την αποστολή των προϊόντων σε εσάς και την επικοινωνία μαζί σας για ζητήματα που αφορούν στην πώληση των προϊόντων μας σε εσάς.
 • Για τη διαχείριση και διεκπεραίωση και την  επεξεργασία των πληρωμών σας συμπεριλαμβανόμενής και της ασφάλειας της οικονομικής μας συναλλαγής.
 • Για την εξυπηρέτησή σας ως Μέλος στο find4you με το άνοιγμα του Λογαριασμού σας σε εμάς.
 • Για τη δημιουργία, φύλαξη και συντήρηση βάσης δεδομένων με το πελατολόγιό μας και την ανάλυση αυτής.
 • Για την αποστολή σε εσάς εμπορικής επικοινωνίας μέσω newsletter, sms, ή άλλων πολυμέσων που αφορά σε νέα της Εταιρείας μας, σε προϊόντα, προσφορές και προωθητικές ενέργειες ή/και για την αποστολή σε εσάς εξατομικευμένων ενημερώσεων με βάση τις προτιμήσεις σας και το προφίλ σας σε εμάς και για την κατανόηση και ανάλυση των αποτελεσμάτων των διαφημίσεων και προωθητικών ενεργειών μας.
 • Για τη διεκπεραίωση των αιτημάτων σας όπως για παράδειγμα της υπαναχώρησης, αντικατάστασης κτλ, και την άσκηση των δικαιωμάτων σας.
 • Για την ασφάλεια των συναλλαγών.
 • για επιχειρηματικές αναλύσεις και βελτιώσεις, όπως για τη διάθεση των προϊόντων μας στην αγορά και τη βελτιστοποίηση αυτών, για τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας και της εξυπηρέτησής σας από εμάς μέσα στο Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα, καθώς και για την προσαρμογή των εμπειριών σας στο Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα.
 • Για στατιστικές αναλύσεις, για την ανάπτυξη στρατηγικών μάρκετινγκ και τη διαχείριση εκστρατειών μάρκετινγκ και να σας ενημερώνουμε εμείς ή οι συνεργάτες μας για πιθανές ευκαιρίες συμμετοχής στις πρωτοβουλίες μάρκετινγκ ή προώθησης προϊόντων του find4you .
 • για άλλους σκοπούς για τους οποίους θα σας ειδοποιούμε,  ή θα προσδιορίζονται κατά περίπτωση, στο σημείο που συλλέγονται αρχικά οι πληροφορίες για εσάς

Η νομική βάση για τη χρήση των πληροφοριών σχετικά με εσάς είναι μία από τις:

 • η τήρηση νομικής υποχρέωσης με την οποία δεσμευόμαστε,
 • η εκτέλεση μιας σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος,
 • το έννομο επιχειρηματικό συμφέρον έναντι του οποίου δεν υπερισχύουν τα συμφέροντα που έχετε για την προστασία των πληροφοριών,
 • αν δεν ισχύει κανένα από τα παραπάνω, η συγκατάθεσή σας (την οποία θα ζητήσουμε πριν επεξεργαστούμε τις πληροφορίες).

 

3.3 Ανάλυση δεδομένων

Μπορεί να επεξεργαστούμε στοιχεία σχετικά με το πώς χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες μας («δεδομένα χρήσης»). Τα δεδομένα χρήσης μπορούν να περιλαμβάνουν τη διεύθυνση IP, τη γεωγραφική τοποθεσία, το είδος και την έκδοση του browser, το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας, το πώς βρήκατε την ιστοσελίδα μας, τη διάρκεια της επίσκεψής σας σε αυτήν, την επισκεψιμότητα της σελίδας και το πώς περιηγείστε στην ιστοσελίδα καθώς και πληροφορίες σχετικά με τον χρόνο, τη συχνότητα αλλά και το μοτίβο χρήσης των υπηρεσιών. Αντλούμε δεδομένα χρήσης από το google analyticsκαι τα επεξεργαζόμαστε για να αναλύσουμε τη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών. Η νομική βάση για αυτήν την επεξεργασία βασίζεται στη συναίνεση Ή στα νόμιμα συμφέροντά μας και συγκεκριμένα στην παρακολούθηση και βελτίωση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών μας.

 

3.4 Για πόσο καιρό κρατάμε τα δεδομένα σας

Σε περίπτωση που αφήσετε κάποιο σχόλιο, τότε τόσο αυτό όσο και τα στοιχεία που σχετίζονται με αυτό, διατηρούνται επ’ αόριστον. Αυτό συμβαίνει για να αναγνωρίζουμε και να εγκρίνουμε αυτόματα τυχόν συμπληρωματικά σχόλια αντί να πρέπει να μπουν σε σειρά έγκρισης.

Στην περίπτωση χρηστών που εγγράφονται στην ιστοσελίδα μας, αποθηκεύουμε επίσης τις προσωπικές πληροφορίες που οι χρήστες μάς δίνουν μέσα από το προφίλ χρήστη που φτιάχνουν. Όλοι οι χρήστες μπορούν να δουν, να αλλάξουν ή να διαγράψουν τις προσωπικές τους πληροφορίες, οποιαδήποτε στιγμή, με εξαίρεση το όνομα χρήστη που δεν μπορούν να αλλάξουν. Οι διαχειριστές της ιστοσελίδας μπορούν επίσης να δουν και να τροποποιήσουν τις πληροφορίες αυτές.

 

3.5 Τα δικαιώματα που έχετε στα δεδομένα σας

Σε περίπτωση που έχετε κάποιο λογαριασμό σε αυτήν την ιστοσελίδα ή έχετε αφήσει σχόλια.

Τα βασικά σας δικαιώματα, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων:

 1. δικαίωμα πρόσβασης
 2. δικαίωμα διόρθωσης
 3. δικαίωμα διαγραφής
 4. δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας
 5. δικαίωμα άρνησης επεξεργασίας
 6. δικαίωμα δυνατότητας μεταφοράς στοιχείων
 7. δικαίωμα διαμαρτυρίας σε επιβλέπουσα αρχή
 8. δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας

Αυτό δεν ισχύει για δεδομένα που είμαστε υποχρεωμένοι να κρατάμε για διοικητικούς ή νομικούς λόγους ή για λόγους ασφαλείας.

3.6 Κοινή χρήση πληροφοριών με παρόχους υπηρεσιών

Η find4you χρησιμοποιεί μία ή περισσότερες εταιρείες ως εξωτερικούς συνεργάτες για τη διαχείριση πιστωτικών καρτών ώστε να χρεώνεστε για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε. Στο βαθμό που μπορούμε να γνωρίζουμε, οι εταιρείες αυτές δεν κρατούν, μοιράζονται, αποθηκεύουν ή χρησιμοποιούν πληροφορίες ταυτοποίησης προσώπου για κάποιο άλλο σκοπό.

Μοιραζόμαστε επίσης Προσωπικές Πληροφορίες με ορισμένες εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες εκ μέρους μας.

Μοιραζόμαστε μόνο τις Προσωπικές Πληροφορίες που θεωρούνται απαραίτητες ώστε να μπορούν να παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες

Ζητάμε από κάθε εταιρεία με την οποία μπορεί να μοιραστούμε Προσωπικές Πληροφορίες να προστατεύει τα δεδομένα αυτά σύμφωνα με την συγκεκριμένη πολιτική απορρήτου και να περιορίσει τη χρήση τέτοιων Προσωπικών Πληροφοριών στην παροχή υπηρεσιών.

Δεν πουλάμε ή με άλλο τρόπο παρέχουμε Προσωπικές Πληροφορίες σε άλλες εταιρείες για σκοπούς που σχετίζονται με το marketingτων δικών τους προϊόντων και υπηρεσιών.

3.7 Πώς χρησιμοποιούνται οι Προσωπικές σας Πληροφορίες

H find4you συλλέγει τα στοιχεία σας προκειμένου να σας παρέχει υπηρεσίες, να συμμορφώνεται με τις νομικές μας υποχρεώσεις και να βελτιώνει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Δεν πουλάμε, ενοικιάζουμε ή μοιραζόμαστε πληροφορίες που μπορούν να σας ταυτοποιήσουν προσωπικά με τρίτους με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που περιγράφεται σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου. H find4you μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να:

 • επεξεργαστεί τις οικονομικές σας συναλλαγές.
 • σας στείλει επιβεβαιώσεις παραγγελίας ή ανανέωσης.
 • καταχωρήσει τα δικαιώματά σας, αν προκύπτουν, για τεχνική υποστήριξη ή άλλα οφέλη που μπορεί να δίνονται σε εγγεγραμμένους χρήστες.
 • απαντά σε αιτήματα, ερωτήσεις και ανησυχίες πελατών.
 • σας παρέχει λογαριασμό χρήστη.
 • σας στείλει το προϊόν ή τις πληροφορίες υπηρεσίας που ζητήσατε.
 • φροντίζει να ενημερώνεστε για ειδικές προσφορές και υπηρεσίες από εμάς και επιλεγμένους τρίτους παρόχους.
 • διαχειρίζεται προωθητικές ενέργειες και λαχειοφόρους στις οποίες έχετε συμμετάσχει και να σας ειδοποιεί για τα αποτελέσματα.
 • ερευνά, να εμποδίζει ή να αναλαμβάνει δράση απέναντι σε παράνομες δραστηριότητες ή/και παραβιάσεις των δικών μας όρων παροχής υπηρεσιών.
 • ανταποκρίνεται στις ανάγκες έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων/υπηρεσιών και να βελτιώνει την ιστοσελίδα, τις υπηρεσίες και τις προσφορές μας, και
 • σας προσφέρει μια εξατομικευμένη εμπειρία, επικεντρώνοντας τις υπηρεσίες και τις προσφορές μας σε εσάς.

Αποθηκεύουμε τις πληροφορίες που μαζεύουμε μέσω cookies, αρχεία log, διάφανες φωτογραφίες ή/και μέσω τρίτων ώστε να έχουμε μια συνοπτική εικόνα των προτιμήσεών σας. Συνδέουμε τις πληροφορίες που μπορούν να σας ταυτοποιήσουν προσωπικά καθώς και το ιστορικό από τη χρήση που έχετε κάνει ως μέλος με τις πληροφορίες στη συνοπτική εικόνα που έχουμε ετοιμάσει για εσάς ώστε να σας προσφέρουμε εξατομικευμένες προσφορές, να βελτιώνουμε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας για εσάς ή/και να προσδιορίζουμε τις προτιμήσεις σας.

Σε ορισμένες καταστάσεις, η find4you μπορεί να χρειαστεί να αποκαλύψει προσωπικά σας δεδομένα λόγω νομικών αιτημάτων από δημόσιες αρχές, συμπεριλαμβανομένων αιτημάτων σχετικών με την εθνική ασφάλεια ή την εφαρμογή του νόμου.

Στις περιπτώσεις που απαιτείται από τον νόμο (π.χ., συμμόρφωση με κλήτευση, ένταλμα σύλληψης, δικαστική εντολή ή νομική διαδικασία εις βάρος της find4you ), καθώς και στις περιπτώσεις που πιστεύουμε ότι η αποκάλυψη των στοιχείων είναι απαραίτητη για να προστατεύσουμε τα δικαιώματά μας, να αποφύγουμε δικαστικές διαμάχες, να προστατεύσουμε την ασφάλειά σας ή την ασφάλεια άλλων, για τη διερεύνηση απάτης ή/και να για να ανταποκριθούμε σε κάποιο αίτημα της κυβέρνησης. Μπορεί επίσης να αποκαλύψουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς, εάν θεωρήσουμε ότι κάτι τέτοιο θα πρέπει να γίνει για λόγους εθνικής ασφάλειας, εφαρμογής του νόμου ή άλλο ζήτημα δημόσιας σημασίας.

4. Με ποιον τρόπο προστατεύουμε τα δεδομένα σας

Έχουμε λάβει όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα (ενδεικτικά, κρυπτογράφηση, ανωνυμοποίηση) για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Επίσης στα πλαίσια αυτά, διενεργούμε επαλήθευση εγκυρότητας διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω αξιόπιστων παρόχων σχετικών υπηρεσιών.

Παρόλα αυτά δεν μπορεί να εγγυηθεί την απόλυτη ασφάλεια κατά τη μεταβίβαση των δεδομένων μέσω του διαδικτύου ή άλλου συστήματος αποθήκευσης των δεδομένων. Σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψη σας ότι έχει τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων, θα πρέπει να μας ενημερώσετε άμεσα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info (@) find4you.gr .

5. Widgets στα Social Media

Η ιστοσελίδα μας μπορεί να έχει Λειτουργίες που υπάρχουν στα social media, όπως το κουμπί Like(Μου αρέσει!) του Facebook, ή κάποιο κουμπί για «Κοινοποίηση» ή ακόμη και διαδραστικά μίνι προγράμματα που τρέχουν στην ιστοσελίδα. Οι συγκεκριμένες Λειτουργίες μπορούν να συλλέγουν τη διεύθυνση ΙΡ σας, το συγκεκριμένο τομέα της ιστοσελίδας μας που επισκεφθήκατε ενώ μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν κάποιο cookie που θα διευκολύνει την καλύτερη χρήση τους. Οι Λειτουργίες και τα widget που έχουν τα social media είτε φιλοξενούνται από τρίτους είτε φιλοξενούνται απευθείας στην ιστοσελίδα μας. Η αλληλεπίδραση που θα έχετε με αυτές τις Λειτουργίες διέπονται από την πολιτική απορρήτου της εταιρείας που τις παρέχει.